Rhanjell Villanueva
Ang Mamatay Ng Dahil Sa'Yo (To Die For You) (2020)
Digital Photographs, 3 Parts, 105.9 x 59.7 cm each

You may also like

Back to Top